Veilig Sportklimaat

VSKSport is leuk! Niet voor niets staan iedere week miljoenen Nederlanders op en rond sportveld, baan of bad. Sport brengt mensen samen. Zorgt dat ze gezond blijven. Maar vooral dat ze plezier hebben. Meestal dan. Want soms gaat het mis. Een scheldpartij, wat duw- en trekwerk of een serieuze vechtpartij. 

Dat wil niemand. Sportplezier, daar gaat het om. Daarom werken sportbonden en NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aan het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (VSK).

Inmiddels is er een groep bonden structureel met dit onderwerp bezig. Op basis van jaarlijkse subsidies werken ze aan de realisatie van de programmadoelstellingen. Maar ook voor bonden die nog niet of niet meer direct bij het programma zijn betrokken zijn er voldoende mogelijkheden om het eigen Sportklimaat te verbeteren.

 

Gratis verklaring omtrent gedrag
De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging.

Een (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

De VOG in de sport is gratis voor vrijwilligers die werken in een vrijwilligersorganisatie met minderjarigen of (verstandelijk) gehandicapten. Kijk voor meer informatie op: https://www.gratisvog.nl

Bijscholings- en verenigingstrajecten
Via de Academie voor Sportkader worden voortdurend sportbrede bijscholings- en verenigingstrajecten aangeboden. Denk hierbij aan Sportief Besturen, Coach de Coach of Weerbaarheid voor Scheidsrechters. Deze zijn mede geënt op de principes van VSK.

Alle bijscholings- en verenigingstrajecten zijn terug te vinden op:
http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen

Opgebouwde kennis en ervaring
Sinds 2011 is er veel kennis en ervaring opgebouwd met betrekking tot een Veilig Sportklimaat. Zo kunnen bonden ondersteuning krijgen bij het integreren van de VSK-principes in de eigen bondsopleidingen. Ook zijn er verschillende onderzoeken gedaan, wat tot aardige inzichten heeft geleid. Bekijk bijvoorbeeld eens:
http://www.veiligsportklimaat.nl/4inzichten

Tuchtrecht
Ook bonden die ondersteuning nodig hebben bij het verbeteren van hun tuchtrecht (m.n. door aansluiting bij het Instituut Sportrechtspraak) kunnen de komende tijd nog terecht bij VSK voor een tegemoetkoming in de kosten.

 

De lijst hierboven is zeker niet uitputtend, maar geeft een eerste kijkje in de sportbrede mogelijkheden die er voor alle bonden zijn op het gebied van een Veilig Sportklimaat. Wilt u meer informatie over VSK en de mogelijkheden voor uw sportbond, neem dan contact op met maarten@bondcenter.nl (06-29278964).

Tags: , , , , , , , , , , ,