Meer slagkracht bonden door bundeling opleidingen

Badminton Nederland, de Nederlandse Handboog Bond (NHB) en de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) hebben hun krachten gebundeld en organiseren gezamenlijk hun kaderopleidingen. Drie verschillende bonden, drie verschillende achtergronden. Toch blijken de onderliggende administratieve processen nagenoeg hetzelfde. Zou het dan ook financieel aantrekkelijk kunnen zijn? 

Om dit uit te zoeken is er in 2015 een uitvoerige procesvergelijking gedaan. Daarnaast is een plan van aanpak opgesteld, een analyse van potentiële aanbieders gemaakt en het uiteindelijke businessplan geschreven. De conclusie was een volmondige ja, maar, uiteindelijk gaat het om het DOEN. Het is een kwestie van durven. Durven loslaten, durven investeren en een andere route durven kiezen naar hetzelfde doel.

Uiteindelijk staat het behoud van de eigen identiteit en het sporttechnisch karakter van de opleidingen voorop. Daarnaast mocht het de bonden niet meer gaan kosten dan de opleidingen voorheen deden. Dankzij een keuze voor het outsourcen van de administratieve ondersteuning, kon ook aan dit criterium worden voldaan.

Fase 1: ontzorgen en faciliteren bondsbureau door outsourcing

In 2016 zijn de drie bonden gestart met het kostenneutraal outsourcen van de uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot de organisatie van sportkaderopleidingen. De uitvoerende partij is het Academie voor Sportkader (ASK). Dit houdt in dat de administratieve zaken niet meer door het bondsbureau worden gedaan. Promotie van de opleiding, deelnemer registratieproces, financiële afwikkeling, communicatie met deelnemers over aanvangstijden, versturen van diploma’s en cursusmaterialen, etc.

De opleidingen worden nog steeds kostenneutraal aangeboden. De inkomsten van de opleiding zijn gelijk aan de kosten van de opleiding. Het is een kwestie van kijken naar deelnemer aantallen, de prijselasticiteit van de opleidingen en de verschillende kostenposten. Er is een fixed price per opleiding afgesproken met ASK waardoor er geen onverwachte kosten zijn voor de deelnemende bonden.  

Fase 2: trainers in primair proces sportontwikkeling.

De medewerkers van de bond kunnen hun aandacht nu richten op het inhoudelijke deel van de opleiding. Wel of geen e-learning, introductie van nieuwe technieken, onderwerpen waarmee de bond haar autoriteit en marktleiderschap kan versterken. “Het organiseren van een opleiding deed ik er altijd bij, puntje bij paaltje zijn hier in de afgelopen jaren vele uren en dus kosten in gaan zitten, die kan ik nu anders besteden”, vertelt Paul ten Hag, directeur NHB.

Verder wordt vanuit ASK ondersteuning geboden op het gebied van infrastructuur voor video- en E-learning. Door het bundelen van de kennis en expertise in combinatie met moderne technologische toepassingen, zijn de bonden in staat hun positie in de markt te versterken en kaderopleidingen aantrekkelijker te maken voor de doelgroep. “Het biedt de KNBB de middelen om sportkaderopleidingen opnieuw te positioneren zodat wij trainers en cursisten aan ons weten te binden”, aldus Willem la Riviere, directeur KNBB.

Alle sportbonden zijn welkom om deel te nemen in de samenwerking. Voor meer informatie, neem contact op met Nynke Lely, info@hofstadsports.nl of 06 1468 4834.

Tags: , , , , , , , , , ,