De vrijwilligersvergoeding. Hoe zat het ook al weer?

Veel sportbonden bestaan bij de gratie van de inzet van vrijwilligers. Deze vrouwen, mannen en kinderen stellen vaak ‘om niet’ tijd en energie beschikbaar. Toch kan het voorkomen dat je als sportbond deze vrijwilligers een compensatie in het vooruitzicht wil stellen, al is het maar om gemaakte kosten te vergoeden. Om gedoe met de Belastingdienst te voorkomen is het dan van belang goed op de hoogte te zijn van de spelregels hierbij.

In de Vrijwilligersregeling van de Belastingdienst is bepaald wanneer vergoedingen zijn vrijgesteld van (loon)belasting. In de eerste plaats heeft de Belastingdienst hierbij een definitie van een vrijwilliger gegeven. Een vrijwilliger is iemand die:

‘niet in fictieve dienstbetrekking is en die niet ‘bij wijze van beroep’ werkt voor één van de volgende organisaties:

  • – een organisatie die geen aangifte vennootschapsbelasting hoeft te doen
  • – een sportorganisatie
  • – een algemeen nut beogende instelling (ANBI)’

In de tweede plaats is een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk dat de vergoeding niet in verhouding staat tot het tijdsbeslag en de aard van het werk. Hierbij heeft de Belastingdienst verschillende maxima opgelegd. Het gaat om:

  • – Maximaal € 4,50 per uur (of € 2,50 per uur voor een vrijwilliger jonger dan 23 jaar) en
  • – Maximaal € 150 per maand en
  • – Maximaal € 1.500 per kalenderjaar.

Het is niet nodig om voor deze groep vrijwilligers een aparte urenadministratie bij te houden.

Personen die aan bovenstaande criteria voldoen worden door de Belastingdienst als vrijwilliger aangemerkt.

Het is ook mogelijk vrijwilligers te compenseren op basis van werkelijk gemaakte kosten (bv. reiskosten of kosten van lunch/diner). Het bedrag dat op basis hiervan wordt uitgekeerd, is alleen gemaximeerd als de vrijwilliger ook een vergoeding voor de werkzaamheden ontvangt. Dan gelden de hierboven genoemde maxima per maand en jaar. Als er geen vergoeding wordt betaald aan de vrijwilliger kan deze in principe onbeperkt declareren. Wel dient u deze declaraties goed te administreren en betaalbewijzen (bonnetjes) te bewaren.

Wat nou als uw vrijwilligers wel buiten de gestelde maxima worden beloond? Voor deze vrijwilligers dient u jaarlijks een IB47 aangifte in te dienen. Dit kan eenvoudig via de software van de Belastingdienst. Vergeet niet uw vrijwilliger(s) hiervan te verwittigen! De kans bestaat namelijk dat zij inkomensbelasting moeten afdragen over de ontvangen vergoedingen.

De Vrijwilligersregeling biedt een goed houvast voor bonden. Binnen deze kaders kunt u uw vrijwilligers belonen en/of compenseren, zonder een onvrijwillig bezoek van de Belastingdienst.

Terug naar nieuwsbrief

Tags: , , , , ,